Oma töös peame väga oluliseks paindlikkust ning mõtestatust kliendi jaoks parimate lahenduste leidmisel, vastavalt kliendi soovidele, eesmärkidele ja vajadustele.

MEIE TEENUSED:

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standartidele vastavate juhtimissüsteemide

  • välja- ja ümbertöötamine
  • konsultatsiooniteenused
  • siseauditide läbiviimine
  • juhtimissüsteemide ettevalmistamine välisaudititeks
  • kvaliteedijuhi püsiteenus

Meie konsultant ja audiitor on registreeritud IRCA ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi juhtaudiitori skeemi alusel.

Siseauditi eesmärk

Siseauditi eesmärk on süsteemselt ja objektiivselt hinnata protsesside vastavust tegelikkusele ehk kvaliteedijuhtimissüsteemi efektiivsust ning tuvastada võimalused kvaliteedijuhtimissüsteemi paremaks muutmiseks. 

Siseaduti läbiviimisel sõltumatu audiitor

*annab kliendile tagasisidet juhtimissüsteemi  toimivuse, tulemuslikkuse ning kehtestatud nõuetele vastavuse kohta

*oskab anda nõu juhtimissüsteemi arendamiseks

*toob välja juhtimissüsteemi kitsaskohad ja annab nõu juhtimissüsteemi parendamiseks.