Keskkonnakaitse vastutustundliku äritegevuse kaudu

 Keskkonnajuhtimisstandardid tagavad, et ettevõtted piiravad ja ohjavad edukalt keskkonda viidavaid heitkoguseid, käitlevad jäätmeid ning kasutavad loodusressursse ja energiat tõhusalt.

Oma tegevusega seonduvate keskkonaalaste nõuete täitmine on kohustuslik kõigile tegutsevatele ettevõtetele ja asutustle.

Keskkonnakaitse üle maailma on muutunud ettevõtete seas esmatähtsaks, kuna keskkonnateadlikud kliendid eelistavad teha koostööd partneritega, kel on sarnased vaated. Kui näitate, et Teie ettevõte hoolib keskkonnast ja täidab vastavaid standardeid, saate eelise konkurentide ees, loote lisandväärtust ning parandate oma ettevõtte mainet.

Keskkonnajuhtimissüsteem on osa üldisest juhtimissüsteemist ja see peaks olema integreeritud ülejäänud juhtimissüsteemiga.

Alates 15.septembrist 2015 kehtib ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteemi standardi uus versioon.

Võta meiega ühendust