Rahvusvaheliste standardite nõuetele vastavate juhtimissüsteemide arendamine

  • ISO-sarja juhtimissüsteemide väljatöötamine, dokumenteerimine, juurutamine ja konsultatsioon

Kvaliteedijuhtimissüsteem tagab, et kõik tegevusriskid on arvesse võetud, töötajad on pädevad, kõik protsessid toimivad tõhusalt ning eeltoodud aspektide tulemuslikkust hinnatakse läbi sobivate mõõdikute.
  • Juhtimissüsteemide hooldamine, ajakohastamine ja arendamine

  • Süsteemi toimivuse hindamine ja sertifitseerimise ettevalmistus:

  • Siseauditi läbiviimine ja aruandluse koostamine

  • Auditi käigus ilmnenud puuduste kõrvaldamine ja korrigeerimine

  • Juhtkonnapoolse ülevaatuse läbiviimine

Siseauditi teenuse käigus annab meie audiitor kliendile tagasisidet juhtimissüsteemi toimivuse, tulemuslikkuse ja kehtestatud nõuetele vastavuse kohta ja toob välja kitsaskohad ja parendusvõimalused.
Regulaarsete siseauditite läbiviimist nõuavad rahvusvahelised standardid nt ISO 9001, ISO 14001, EVS 18001 jne.

Võta meiega ühendust