Notariaalne tõlge

Notariaalselt kinnitatud tõlge (võõrkeelest eesti keelde) või vandetõlgi poolt teostatud tõlge (eesti keelest võõrkeelde) on vajalik mitmesuguste ametlike dokumentide puhul, mida läheb vaja kohtule, valitsusasutustele või teistele institutsioonidele, et tõestada dokumentide ehtsust.
Eesti keelest võõrkeelde
Alates 1. jaanuarist 2015 on  ametlike tõlgete tegemise õigus ainult riigi poolt ametisse vannutatud vandetõlkidel.
Eesti-vene keelesuunas meil on suurepärane võimalus kinnitada tõlget Venemaa notari poolt, kellega meie teeme tiheda koostööd. Seda võib nimetada meie tõlkebüroo konkurentsieeliseks.

Apostillimine

Apostill on notari poolt dokumendile lisatud rahvusvaheliselt tunnustatud õigsust tõendav märge eraldi paberil, mis lisatakse kinnitatava dokumendi külge.
Eradokumentide apostillimiseks tuleb esmalt teha notariaalne tõlge ja seejärel apostillida notari märge.
Apostillida saab dokumenti ainult selles riigis, kus dokument on välja antud.

 Legaliseerimine

Legaliseerimine viiakse läbi juhul, kui dokumenti soovitakse kasutada Haagi konventsiooniga mitte ühinenud riigis.
Legaliseerimiseks tuleb dokument esitada välisministeeriumile, kes saadab selle välisriigi vastavale asutusele.
Legaliseeritud dokumenti saab kasutada ainult selles välisriigis, mille legaliseerimismärge dokumendil on.