Järeltõlge

Järeltõlget tellitakse sageli koolituste, seminaride, notariaalsete tehingute ja ärikohtumiste tarbeks. Kui üritus kestab rohkem kui 3-4 tundi, on vaja kasutada vähemalt kahte tõlki. Järeltõlke puhul töötab tõlk esinejatega samas ruumis ning tõlgib esitatud teksti lõikude kaupa. Järeltõlkeks pole vaja tõlkeaparatuuri. Tõlk teeb lektori ettekande ajal märkmeid ja kasutab võimalusel seinal näidatavaid slaide.

Sünkroontõlge

Sünkroontõlge sobib üritustele, kus on mitu töökeelt ja/või palju osavõtjaid. Sünkroontõlke puhul töötab tõlk eraldi ruumis ja kasutab spetsiaalset aparatuuri. Auditoorium kuuleb tõlget kõrvaklappidest samaaegselt esineja tekstiga. Sünkroontõlget tegema on vaja vähemalt kaks tõlki.

Sosintõlge

Sosintõlge sobib hästi juhul, kui on vaja tõlkida vaid paarile inimesele. Tõlk istub kuulaja(te) kõrval ja tõlgib vaikselt vaid neile kuuldavalt. Kui tõlke kestus on üle 3-4 tunni, soovitame kasutada vähemalt kaht tõlki.